Teenused

VT Raamatupidamisbüroo OÜ tegevusalaks on raamatupidamisteenuse osutamine.

Oma tööd teevad omaala professionaalid, kes tegutsevad koos aastast 2004.

„Osutame teenusttäpselt ja usaldusväärselt. Teenuse osutamisel lähtume Eestis kehtivast Eesti finantsaruandluse standardist. Tuginedes professionaalsusele ja pikaajalisele töökogemusele finantsvaldkonnas tagame kvaliteetse teenuse”.

Rahvusvaheliste ettevõtete maksustamine muutub pidevalt ning maksueeskirjad on keerulised isegi sellise ettevõtte jaoks, mis tegutseb vaid ühes riigis.

Uued turud tekitavad Eesti ettevõtetele uusi küsimusi, millele on vaja vastuseid, ning probleeme, millele on vaja lahendusi. Rahvusvaheline äritegevus mõjutab maksustamist, aruandlust, palkasid ja muid aspekte. Meie büroo raamatupidajad on kursis riikide vaheliste maksulepingutega, Soome siseriiklike seadustega ning saavad oma kliente aidata, kui tegu on töötajate maksustamisega Soomes (palgaarvestus Soomes), ettevõtte maksukohustus Soomes, käibemaksukohustus Soomes. Aitame  Eesti ettevõtetel deklareerida ja arvestada maksukohustusi, mis on tekkinud Soomes (Y1, 4001 jt.).

 • Raamatupidamine

  • jooksev raamatupidamine
  • eelmiste perioodide korrastamine
  • konkreetse perioodi raamatupidamine
  • raamatupidamise sisseseadmine
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  • algdokumentide kontroll ja töötlemine
  • müügiarvete koostamine
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontoros
  • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
  • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
  • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
  • deklaratsioonide parandamine
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • aruannete(bilanss,kasumiaruanne) koostamine
  • objekti arvestuse pidamine
  • aastaaruande koostamine
 • Palgaarvestus

  • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
  • lisatasude, preemiate arvestamine
  • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • palkade ja maksude ettevalmistamine internetipangas
 • Lisateenused

  • käibemaksukohustlaseks registreerimine Maksu- ja Tolliametis
  • finantsnõustamine- ja analüüs

  • krediidihaldus
  • nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
  • nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
  • kirjade saatmine meie aadressile
  • eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine

Jäta raamatupidamine meie mureks ja keskendu oma põhitegevusele!

Virtuaalkontori teenus

Lubame ettevõtte asutada meie postiaadressile ja edastame skanneeritult kogu saabuva posti PDF-failidena Teie e-maili aadressile. Saate olla kursis posti teel ettevõttele saabuva infoga kus iganes Te maailmas ka ei viibi.

Ettevõtete käivitamine ja esindamine

Koostöös Tormi Team Raamatupidamisbüroo OÜ-ga aitame Teid kõikide vajalike toimingute teostamisel alates OÜ või AS registreerimisest kuni pangakonto avamiseni ja ettevõtte käibemaksukohuslasena arvelevõtmiseni. Vajadusel esindame Teie ettevõtet Teie poolt antud volituste piires Eesti ametiasutustes ja teistes ettevõtetes. Aitame Teid kõikides juriidilistes küsimustes ja vajadusel teostame kõikide saabuvate ja väljuvate dokumentide tõlke Teile vajalikku keelde.

Valmisettevõtete müük

Kiireks äritegevuseks on parim viis omandada meilt valmistettevõte – spetsiaalselt edasimüügi kavatsusega asutatud osaühing, mis meie poolt juba registreeritud äriregistris. Taolise äriühingu omandamisel allkirjastatakse samaaegselt ostu-müügi lepingu sõlmimisega avaldus äriregistrile, millega palutakse muuta ettevõtte juhatust, soovi korral ka nime ja registreeritud aadressi. Samas on aadress endiseks jätta ning sõlmida meiega juriidilise aadressi teenuse osutamise leping. Valmisettevõttel on avatud pangakonto SEB Pangas. Soovi korral abisstame firma käibemaksukohuslaseks vormistamisel.

Ettevõtete asutamine

Kui soovite asutada ettevõtte, aitame teil kiirelt ja korrektselt vormistada ettevõtte asutamiseks vajalik dokumentatsioon.

Registriandmete muutmine

Aitame läbi viia mitmesuguseid muudatusi- olgu nendeks siis muudatused ettevõtte juhatuses või osa- või aktsiakapitali suuruses, ettevõtte struktuuris, põhikirjas, ärinimes või aadressis.

Äriühingute likvideerimine

Kui te ei soovi äritegevust jätkata, tuleb teil ettevõtte äritegevuse lõpetamiseks läbida vastav protseduuriline reeglistik – tuleb läbi viia likvideerimismenetlus ja seejärel esitada äriregistrile ettevõtte registrist kustutamise avaldus.

Dokumendi- ja arhiivihaldusteenus

VT Raamatupidamisbüroo OÜ pakub dokumendi- ja arhiivihaldusteenust. Süsteemne dokumendihaldus tagab operatiivse ligipääsu nii paber- kui digikandjal infole, mis kiirendab oluliselt otsuste tegemist tööprotsessis. Läbimõeldud arhiivihaldus on baasiks pikemaajaliste analüüside teostamisel ning tagab info säilimise seaduses ettenähtud tähtaegade jooksul, omades lisaks teabeväärtusele ka tõestusväärtust. Pakume klientidele nii dokumendi- ja arhiivihaldusteenuse just antud ettevõttele sobivaid terviklahendusi, kui ka aitame korrastada ja täiendada juba olemasolevaid süsteeme.