VT Raamatupidamisbüroo OÜ HINNAKIRI

Kehtib alates 1. jaanuarist 2013

Ettevõtete käivitamine ja esindamine

 • Teenus
 • Valmis OÜ müük
 • Äriühingu asutamine
 • Äriregistri muudatuste vormistamine
 • Äriühingu likvideerimine
 • Hind ilma k/m
 • Alates 550 EUR
 • Alates 400EUR
 • Alates 80EUR
 • Alates 900EUR

Jooksev raamatupidamine

 • Algdokumentide hulk kuus:
 • 0

 • 1 – 5
 • 6 – 25
 • 26 – 35
 • 36 – 50
 • 51 – 75
 • 76 – 100
 • 101 – 125
 • 126 – 150
 • 151 – 200
 • 201 – 250
 • 251 – 300
 • 301 – 350
 • 351 – 400
 • Hind (EUR) ilma k/m.
 • 40
 • 50
 • 80
 • 100
 • 156
 • 203
 • 249
 • 295
 • 334
 • 397
 • 444
 • 486
 • 525
 • 563
 • Algdokumentide hulka loetakse ka ostu- ja müügiarvete tasumistest ja laekumistest tekkivad kanded
 • Eeldab igakuist, mitte igapäevast, raamatupidamisarvestust

 • Algdokumentidele, mis on seotud mahukamate lepingutega (näiteks kinnisvara, laen või firma ost/müük), kehtib lisatasu

Jooksev raamatupidamine hõlmab järgnevat:

 • Igakuine kasumiaruande ja bilansi koostamine ning edastamine kliendile
 • Deklaratsioonide täitmine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile

Raamatupidamine, lisateenused

 • Teenus
 • Väljamaksete ettevalmistamine Internetipangas
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • 70 EUR/tund pearaamatupidaja
 • Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga
 • Aruandva isiku kuluaruande ja lähetusaruande koostamine
 • Eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine
 • Eesti Panga ja Statistikaameti aruannete ja lisaaruannete täitmine ning edastamine
 • Raamatupidamise sise- eeskirjade ja kontoplaani koostamine
 • Raamatupidamise taastamine ning eri- ja lisatööd
 • 70 EUR/tund pearaamatupidaja
 • Finantsnõustamine ja -analüüs
 • Nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
 • Nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
 • Aadressi teenus
 • Palgad – töötasu ning sellega seotud maksude arvestamine
 • Palgaarvestus Soomes tegutseva ettevõtte töötajale (Soome – Eesti maksuarvestus)
 • Hind ilma k/m
 • 5 EUR /väljamakse
 • Alates 60 EUR
 • 70 EUR/tund pearaamatupidaja
 • 42 EUR/tund
 • 3 EUR/kanne
 • 5 EUR/arhiivikast/kuu
 • 42 EUR/tund
 • 42 EUR/tund
 • 42 EUR/tund raamatupidaja
 • 70 EUR/tund pearaamatupidaja
 • 70 EUR/tund
 • 42 EUR/tund
 • 42 EUR/tund
 • 25 EUR/kuu
 • 15 EUR esimese töötaja kohta; (8 EUR iga järgmise töötaja kohta)
 • 25 EUR esimese töötaja kohta; (10EUR iga järgmise töötaja kohta)